Wystrój wsi na peregrynację Relikwii Krzyża Św.

W serwisie pojawiła się nowa galeria związana z niedawną uroczystością w naszej wsi, jaką była peregrynacja Relikwii Krzyża Świętego. Znajduje się ona w menu Galeria. Zapraszamy do jej przeglądania.

Wystrój wsi na peregrynację Relikwii Krzyża Św.

Wystrój wsi na peregrynację Relikwii Krzyża Św.