SPZPOZ Biała

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

Informacje teleadresowe:
98-350 Biała
Biała Parcela 11
Tel. +48 438 419 023
Fax. +48 438 419 023
E-mail: zoz.biala@op.pl

Godziny pracy
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej udziela świadczeń medycznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Przyjęcia pacjentów są realizowane po wcześniejszym zarejestrowaniu osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 043 84 19 023.

Zadania
Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych świadczeń i objętych kontraktem. Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1 statutu jednostki, obejmują swoim zakresem świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii.

Diagnostyka
SPZPOZ w Białej wykonuje następujące badania diagnostyczne:

 1. Ultrasonografia ogólna (USG głowica convex i liniowa)
 2. Elektrogardiografia (EKG 12-kanałowe z interpretacją)
 3. Badanie ogólne moczu
 4. Badanie poziomu hemoglobiny w krwi
 5. Badanie poziomu glukozy w krwi

W placówce funkcjonuje punkt pobrań laboratoryjnych gdzie wykonywane są pozostałe badania laboratoryjne.

Rehabilitacja
SPZPOZ świadczy usługi z szerokiego zakresu rehabilitacji w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia za skierowaniem lekarza specjalisty i lekarza POZ.

Oferowany wachlarz zabiegów:

Kinezyterapia:

 1. kinezyterapia indywidualna
 2. kinezyterapia przyrządowa
 3. gimnastyka korekcyjna dla dzieci
 4. gimnastyka ogólnousprawniająca dla dorosłych
 5. ćwiczenia w odciążeniu i w systemie ciężarkowo-bloczkowym z oporem
 6. wyciągi Pershla, za miednicę i Gilssona
 7. kolumna do ćwiczeń oporowych
 8. rotor kkG
 9. rowerek

Fizykoterapia:

 1. Elektroterapia
 2. Terapia światłem
 3. Terapia polem magnetycznym
 4. Ultradźwięki
 5. Masaże
 6. Okłady żelowe
 7. Inhalacje ultradźwiękowe

Komórki Organizacyjne Zakładu
Księga nr 10-00510 zarejestrowana 27.03.2000 r.

Jednostka organizacyjna 01 – (siedziba) Biała Parcela 11 98-350 Biała

 • 001 Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej (0010)
 • 002 Gabinet pielęgniarki i położnej (0030)
 • 003 Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych (7110)
 • 004 Poradnia ogólna (0010)
 • 005 Poradnia dla dzieci chorych (0011)
 • 006 Poradnia dla dzieci zdrowych (0011)
 • 007 Poradnia „K” (1450)
 • 008 Gabinet zabiegowy (0060)
 • 009 Gabinet rehabilitacyjny (1300)
 • 010 Punkt szczepień (0050)
 • 011 Poradnia reumatologiczna (1280)
 • 016 Pielęgniarska opieka długoterminowa (016)
 • 017 Pracownia fizjoterapii (1310)
 • 018 Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej (0032)
 • 019 Gabinet medycyny szkolnej (0041)

Jednostka organizacyjna 02 Młynisko Wieś 43 98-350 Biała

 • 015 Poradnia POZ (0010)

Statut prawny

Statut SPZPOZ Biała
Statut SPZPOZ Biała