Odpust w parafii Łyskornia

Jak co roku, w niedzielę przypadającą po 22 lipca w parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łyskorni odbędzie się odpust parafialny. W tym roku uroczystość ta przypada 24 lipca. Serdecznie zapraszamy mieszkańców i gości na mszę odpustową o godzinie 12.00, którą poprowadzi ksiądz proboszcz z parafii Parcice.

Święta Maria Magdalena

Święta Maria Magdalena

Św. Maria Magdalena, według biblijnej relacji pochodziła z Magdali – „wieży ryb” nad Jeziorem Galilejskim. Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów. Odtąd zalicza się do kręgu Jego uczniów i wraz z innymi niewiastami troszczy się o wędrujące z Nim grono. Była obecna podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa oraz zdjęcia Go z krzyża i pogrzebu. Była jedną z trzech Marii, które udały się do grobu, aby namaścić ciało Ukrzyżowanego, ale grób znalazły pusty. Marii Magdalenie ukazał się Zmartwychwstały Jezus jako ogrodnik. Ona pierwsza powiedziała Apostołom o Chrystusie, że On żyje. W tradycji Marię Magdalenę utożsamiano z innymi Mariami – Marią z Betanii, siostrą Łazarza; z Marią, grzesznicą obmywającą nogi w domu Szymona oraz z Marią Egipcjanką, nierządnicą (V w.), która po nawróceniu miała żyć jako pustelnica nad Jordanem. Według greckiej tradycji Maria Magdalena zmarła w Efezie, a jej relikwie zostały przeniesione w roku 899 do Konstantynopola przez cesarza bizantyjskiego Leona VI Mądrego. Według tradycji Zachodu przybyła do południowej Francji, gdzie głosiła wiarę w Chrystusa w okolicach Marsylii i Aix. Potem trzydzieści lat spędziła na pustelni w St. Baume. Maria Magdalena jest patronką zakonów kobiecych; Prowansji, Sycylii, Neapolu; dzieci, które mają trudności z chodzeniem, fryzjerów, kobiet, osób kuszonych, ogrodników, studentów, więźniów.


Źródło: