Kurenda – zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie ON

Dnia 23 sierpnia 2011 z Urzędu Gminy Biała wydana została kurenda informująca o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Poniżej znajduje się jej skan.