Informacje

Geografia

Łyskornia to niewielka wieś znajdująca się w centralnej Polsce. Położona jest w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego, w powiecie wieluńskim w gminie Biała. W latach 1975-1998 administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Rejon wsi Łyskornia leży na styku historycznych ziem Rzeczypospolitej:

 • Wielkopolski
 • Ziemi Łęczycko-Sieradzkiej
 • Małopolski
 • Śląska Opolskiego

W najbliższym sąsiedztwie Łyskorni znajdują się wsie:

 • Poręby
 • Janowiec
 • Młynisko
 • Stępna
 • Czastary
 • Kniatowy
 • Biała
 • Brzoza

Łyskornia położona jest w odległości 14 km od Wielunia, blisko drogi krajowej nr 8 relacji Wrocław – Warszawa (3 km). Przez Łyskornię nie przepływa żadna rzeka, ale najbliżej niej znajduje się przepływająca przez Młynisko rzeka Pyszna. Dokładne współrzędne geograficzne wsi to 51°16’N 18°24’E.

Populacja

Wieś jest zamieszkiwana przez około 650 osób.

Liczba zaludnienia zmieniała się następująco przez ostatnie lata:

 • 31.12.2004 – 680 osób
 • 31.12.2005 – 674 osoby
 • 31.12.2006 – 670 osób
 • 31.12.2007 – 662 osoby

Historia

Historia wsi Łyskornia sięga początków XV w. Pierwsze wzmianki o Łyskornii pochodzą z 1403 r. Stanowiła ona początkowo własność szlachecką. W XVI w. wieś należała do Madalińskich, w XVII w. była własnością Giżyckich, a następnie Karśnickich. Dobra wsi Łyskornia składały się z:

 • folwarku Łyskornia
 • folwarku Poręby
 • folwarku Janowiec
 • wsi Łyskornia

Statystyki odnośnie liczby mieszkańców / domów przedstawiają się następująco:

 • W 1552 r. wieś zamieszkiwało 29 kmieci.
 • W 1634 r. wieś liczyła 43 domy i 450 mieszkańców (kolonia poduchowna – 9 domów i 12 mieszkańców, folwark – 9 domów i 95 mieszkańców)
 • W 1827 r. we wsi było 39 domów i 355 mieszkańców (sama wieś Łyskornia)

Ponadto w Łyskornii istniał młyn i probostwo. Na początku XX w. własność ziemska w Łyskorni należała częściowo do Spółki Bankowej, a częściowo do włościan.

Rolnictwo

Pod względem glebowo – rolnym gmina Biała, a co za tym idzie znajdująca się w niej wieś Łyskornia zaliczana jest do rejonu wieluńskiego (IUNG Puławy 1977) charakteryzującego się przewagą gleb kompleksów pszennego dobrego i pszenno – żytniego (żytni bardzo dobry). W dolinie rzeki Pysznej występują kompleksy żytnie słabe oraz średnie i słabe kompleksy użytków zielonych. Gleby występujące w regionie wieluńskim wytworzyły się z pyłów i glin; udział gleb piaskowych jest nieznaczny. Są to gleby brunatne właściwe i wyługowane oraz czarne ziemie. Pod użytkami zielonymi występują głównie gleby wytworzone z torfów i murszy na piaskach. W północnej i częściowo południowej części występują gleby pseudobielicowe. Stopień kultury gleb jest wysoki, a udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych najniższy w województwie i wynosi 64 % przy średniej wojewódzkiej 82 %.

Zbiorniki wodne

Na terenie wsi Łyskornia brak jest dużych zbiorników wodnych. Istnieje jedynie kilka niewielkich zbiorników o charakterze stawów. Stawy te są z reguły zarybione (rybami spokojnego żeru) i użytkowane przez kółka wędkarskie. Największy staw w Łyskornii znajduje się przy kaplicy pogrzebowej. W 2010 roku został on odtworzony w celu nadania mu pierwotnych funkcji: retencyjnej, przeciwpożarowej i estetycznej. Zakres prac polegał na:

 • odtworzeniu pierwotnego stanu stawu
 • wyprofilowaniu poboczy
 • ogrodzeniu stawu od strony jezdni

Źródła:

 1. http://www.gminabiala.pl/ – Oficjalna strona internetowa gminy Biała
 2. http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81yskornia – Wikipedia
 3. http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/862 – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom V