GCI

Plan rozwoju miejscowości Łyskornia


W budynku GCI mieści się między innymi Filia Biblioteczna.
Filia Biblioteczna w Łyskorni jest najmłodszą biblioteką na terenie Gminy Biała. Powstała w 1965 roku w wyniku przekształcenia punktu bibliotecznego na bibliotekę ze względu na dużą liczbę czytelników.
Biblioteka przez wiele lat mieściła się w różnych domach prywatnych, aż do 1999 roku, kiedy to zagospodarowano wolne pomieszczenia w miejscowej szkole. Biblioteka posiada 3 komputery: dla pracownika i czytelników. Biblioteka dysponuje księgozbiorem w ilości 7.428 wol., 22 płytami CD, 14 tytułami czasopism, obsługuje 223 czytelników. FB w Łyskorni posiada również siłownię, z której mogą korzystać mieszkańcy Łyskorni i miejscowości ościennych.

Biblioteki z terenu gminy prowadzą tradycyjne formy pracy z czytelnikiem mające na celu upowszechnianie książki.
Organizują formy pracy dla najmłodszych czytelników. Są to: wycieczki wprowadzające zapoznające dzieci z działalnością biblioteki, lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, wystawy okolicznościowe, wieczory literackie, spotkania autorskie, prelekcje.
Biblioteki prowadzą również działalność informacyjną. Warsztatami tej formy pracy są: księgozbiór podręczny, katalogi, encyklopedie multimedialne, Internet.

Biblioteki na co dzień współpracują z Ośrodkiem Kultury organizując wspólne imprezy z okazji świąt państwowych, uroczystości okolicznościowych.
Współpracują również ściśle ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy oraz organizacjami społecznymi.
W roku 2003 zaplanowano podłączenie Internetu do Filii Bibliotecznej w Łyskorni i Bibliotek Publiczno-Szkolnych w Młynisku i Naramicach.


Źródło: http://www.biala.finn.pl